Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/bunkenlodskovvad.dk/public_html/nielsthomassen.dk/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2159
Artikler, upublicerede værker mv – Niels Thomassen
Artikler, upublicerede værker mv 2017-09-06T16:57:40+00:00

Artikler, upublicerede værker mv

A1. Nietzsche renset for søsterens falsknerier, i Store tænkere i nyt lys, s. 106 – 30, Rhodos 1962.
A2. Sandhed og eksistens hos Kierkegaard og Heidegger, III + 252 sider, konferensspeciale (6-ugers opgave) K. U. 1967, upubl.

A3. Det eksistentielle synspunkt hos Kierkegaard og Heidegger, Exil 3/2, 1968 (s. 33 – 6).

A4. Den kritiske frihed, i Humaniora:Elementer til en humanistisk videnskabsteori, red. af Jørgen Chr. Bang, Knud Ryg Olsen og Niels Thomassen, 1977 (s. 377 – 410).

A5. Vidde og grænser i sproget. Omkring K. E. Løgstrups Vidde og prægnans, i Symposion 2/78, Odense 1978 (s. 85 – 104).

A6. K. E. Løgstrups opfattelse af forståelsen, Symposion 3/79, Odense 1979 (s. 52 – 70).

A7. Den indholdsfyldte forståelse, Philosophia 1 – 3, 1979 (s. 157 – 64)

A8. Den kvalitative frihed, i Frihed – hvorfor? – hvordan? Hårby 1980 (s. 64 – 75).

A9. Forståelse, ufuldendt manus. 160 s. ca. 1980 (ikke publiceret, men resultater fra manuskriptet indgår i Samvær og solidaritet og Communicative Ethics in Theory and Practice)

A10. Det religiøse mellemværende. Filosofiske bemærkninger til K. E. Løgstrups Skabelse og tilintetgørelse, Kredsen 1981 nr. 3 (s. 15 – 32).

A11. Dannelse og ideologikritik, i Studier i filosofi, Odense 1981 (s. 217 – 40)

A12. Fremmedgørelse og frihed, ssts. (s. 308 – 29).

A13. Omkring livets rod. Tradition og livsglæde, artikler om livsfilosofi, Odense Universitet 1985 (71 s).

A14. Kærlighed eller solidaritet. Omkring K. E. Løgstrups etik. Fønix nr. 1, 1985 (s. 37 – 48).

A15. Du skal elske din familie, Forskningen og samfundet 1986

A16. Livsens ondskab og godhed. Festforelæsning O. U. 1986

A17. Demokratisk ufrihed, Tidsskriftet Den frie lærerskole, nr. 1 1986 s. 11 – 15

A18. Autonomi og solidaritet. Omkring Habermas’ diskursetik. Philosophia 14/3 – 4, 1986 s. 1 – 15.

A19. Habermas’ Discourse Ethics, Danish Yearbook of Philosophy, Vol. 24 1987 (s. 77 – 96) (bearbejdet version af forrige artikel)

A20. Hinsides nøden – et essay om det onde i samfundet. Philosophia 16/3 – 4, s 63 – 72.

A21. Når formen synger. Festtale ved indvielsen af billedhuggerværkstederne på Hollufgård 1987, upubl.

A22. Mogens Pahuus’ livsfilosofi, Philosophia 16/1 – 2, 1987, s. 168 – 175.

A23. Gener og etik, eller om solidaritet med naturen. Dansk Udsyn 1988/2 s. 69 – 79. Også trykt i Ugeskrift for Jordbrug 7. juli 1988 s. 635 – 40.

A24. Fiktion og virkelighed, i Fantasi og fiktion, red. af John Thobo-Carlsen og Erik Svejgaard, 1989, s. 11 – 33

A25. Den sidste kejser eller Frihed mellem dannelse og samfund, i Frihed – idé og virkelighed, redigeret af Arne Grøn og H. C. Wind, 1989, s. 127 – 54.

A26. Magt, konflikt, etik, i Kulturforståelse, red. af Knud Rendtorff og Niels Thomassen, Systime 1990, s. 163 – 78.

A27. Natursyn mellem beherskelse og kommunikation (sammen med Carsten Bengt-Pedersen), også i Kulturforståelse, s. 179 – 194.

A28. Filosofien på dansegulvet, i Sokrates på skolebænken? En debatbog om skole og filosofi redigeret af Finn Frandsen og Ole Morsing, Slagmark 1990, s. 85 – 9.

A29. POJ∑IE FORMY (russisk), i katalog med samme titel for udstilling af skulptur fra Hollufgård, Kiew 1990.

A30. When Form Sings, oversættelse af ovennævnte, trykt sammesteds.

A31. Den etiske nødning, i Er hjertet trumf? – temaer i en bioteknologisk debat, red. af Jens Pedersen, Forlaget PERA, s. 19 – 24.

A32. Bioteknologi og etik, Faginfo, nr. 5 1991, Statens fagtjeneste for landbruket, Oslo (s. 59 – 71).

A33. Praktisk metafysik. Omkring K. E. Løgstrups natursyn, Philosophia Årg. 20, 1 – 2 (s. 82 – 101).

A34. En lærebog bliver til, Filosoffen, oktober 1992 (s. 5 – 11)

A35. Svar til D.Phil. Peter Sandøes artikel “Naturetik og dyrevelfærd”, i Tidsskrift for Landøkonomi, 4/92, Kbh. 1992 (s. 180 – 81).

A36. Menneskesyn, i Carsten Bengt-Pedersen, Hans Fink og Niels Thomassen: Menneske, samfund, natur, indføring i filosofi, Gyldendal, København, 1993 (s. 38 – 132).

A37. Communicative Ethics, Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, 1993 42/1 (s. 88 – 106).

A38. Kierkegaards moralfilosofi, i Kierkegaard 1993 – Digtning, filosofi, teologi, red. af Finn Hauberg Mortensen (s. 71- 86), Institut for Litteratur, Kultur og Medier, Odense Universitet 1993.

A39. Filosofi og praksis, Reflex 4. årg., marts 1994 (s. 38 – 43).

A40. Kierkegaard a boldogságról (ungarsk), i Kierkegaard Budapesten, red. af Nagy András (s. 52 – 68), Fekete Sas Kiadó, Budapest 1994.

A41. Det humanistiske menneskesyn, i Elementer til et tværvidenskabeligt suicidalforskningsparadigme, red. af Elene Fleischer (s. 10 – 26), Odense Universitetsforlag 1994.

A42. Mennesket mellem natur og kultur i Skabelse og etik. Motiver i K. E. Løgstrups filosofi, red. af Dag T. Andersson, Finn R. Johannessen og Anders Lindseth (s. 45 – 61), Forlaget Mimer, 1994.

A43. Lykke og ulykke. Kierkegaards vidnesbyrd i Refleks nr. 19, dec. -1994 (s. 7 – 33).

A44. Hvad ville Løgstrup? i Information 27/12 1994.

A45. Samtale mellem filosofi og religion, i Religionsvidenskabeligt tidsskrift, marts 1995 nr. 26 (s. 25 – 39).

A46. Fænomenologi og psykologi. Omkring K. E. Løgstrups metafysiske projekt, Filosofi, nr. 2 maj 1995, p. årgang (s. 27 – 43).

A47. Søren Kierkgaard, i Når mennesket undrer sig red. af Birgitte Rahbek, Centrum 1995 (s. 272 – 86).

A48. Begrebet synd i moderne etik, i Philosophia nr. 3 – 4, 1995 (s. 59 – 72).

A49. Anmeldelse af Sandhed og storhed af Mogens Pahuus, i Philosophia nr. 3 – 4, 1995 (s. 167 – 8).

A50. Forord, i K. E. Løgstrup: Etiske begreber og problemer, Gyldendal, København1996, s. 7 – 14.

A51. Naturforekomsters egenværdi, Refleks nr 26, juni 1997, s. 29 – 39.

A52 The concept of sin in moderns ethics, Semiotica 117 – 2/4 (1997), 113 – 26.

A53. Livstid og verdenstid samt 1. og 2. replik, Hvad er tid? En filosofisk diskussion red. af David Favrholdt, Gyldendal, København 1999 (s. 110 – 35, 191 – 203 og 255 – 60).

A54. Unhappiness and Happiness. A Western Perspective, i Peace Review. The International Journal af Peace Studies, Vol. 1 No. 1 June 1998 (s. 16 – 31), Pattani, Thailand.

A55. Unhappiness and Happiness. A Western Perspective, i Journal of Philosophy and Religion, Vol. 4 No. 1 January 2000 (s. 35 – 51), Thailand.

A56. The Ethics of Understanding, i Danish Yearbook of Philosophy, Vol. 38, København 2003 (s. 83 – 98).

A57. 
Filosofiske funderinger. Løgstrup og argumenterne, i Løgstrups mange ansigter, Anis, Kbh. 2005, s. 109 – 21

A58. Hvad er et 8-tal værd? Kronik i Politiken 9. februar 2006

A59. Skulptur og humor. Kunstavisen 5/2006, s. 28

A60. Kærlighed til kunst, i Filosofiske Studier, Bind 24, Kbh. 2008 (s. 302 – 12)

A61. Fra demokrati til oligarki. En ledelsesfilosofisk forandring, i Forandringer af betydning, red. af Dominique Bouchet, Forlaget Afveje, Ørbæk 2009 (s. 193 – 202).

A62. Søren Kierkegaard og eksistentialismen, i At tænke eksistensen, red. af P. H. Amdisen, J. Holst og J. V. Nielsen, Århus Universitetsforlag 2009 (s. 237 – 249)

A63. Kunst og skønhed, i Filosofi og kunst, red. af U. Thøgersen og B. Troelsen, Aalborg Universitetsforlag, 2012 (s. 73 – 86).

Artikler i Danmarks Nationalleksikon, herunder om etik og lykke.

NB: en række mindre artikler, anmeldelser, kronikker m. v. er ikke medtaget. Upublicerede arbejder stort set ikke medtaget.

 

1992 – 2002 har jeg været redaktør af serien Gyldendal Filosofi. Vi har udsendt følgende bøger:

Carsten Bengt-Pedersen: Natur og erkendelse, 1995

J. Chalmers: Hvad er videnskab? 1995
Finn Collin og Finn Guldmann:Sprogfilosofi. En introduktion, 1998

Troels Engberg-Pedersen:Antikkens etiske tradition. Fra Sokrates til Marcus Aurelius, 1996

David Favrholdt (red): Hvad er tid. En filosofisk diskussion, 1999

David Favrholdt: Kinesisk filosofi, 1996

Jens Glebe-Møller: Jürgen Habermas. En protestantisk filosof, 199

Arne Grøn: Begrebet angst hos Søren Kierkegaard, 1993

Keld Gall Jørgensen: Semiotik. En introduktion 1993

Klemens Kappel. Medicinsk etik. En filosofisk diskussion af bioetiske grundproblemer, 1996

Søren Harnow Klausen: Metafysik. En grundbog, 1997

Svend Erik Nordenbo: Fagdidaktik. En pædagogisk diskussion af undervisning i filosofi, 1997.

Mogens Pahuus: Den enkelte og de andre, 1993

Mogens Pahuus: Det gode liv. Indføring i livsfilosofi, 1998

Jacob Dahl Rendtorff: Bioetik og ret. Kroppen mellem person og ting, 1999

Robin May Schott: Feministisk filosofi, København 2004 (også udsendt på amerikansk)

Leslie Stevenson: Syv teorier om den menneskelige natur, 1993

Niels Thomassen: Etik. En introduktion, 1994 og senere

Niels Thomassen: Menneskesyn. Filosofien om det humane, 1995

Dan Zahavi: Husserls fænomenologi, 1997