Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/bunkenlodskovvad.dk/public_html/nielsthomassen.dk/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2159
Skriftlige arbejder – Niels Thomassen
Skriftlige arbejder 2017-09-06T16:57:40+00:00

Skriftlige arbejder

Blandt mine skriftlige arbejder var min første bog var Betragtninger over lykke, 1971 (102 s.) egentlig en forelæsningsrække fra Radioens søndagsuniversitet. I Frihed og samfund, 1973 (194 s.), er hovedsynspunktet, at frihed ikke er at kunne vælge mellem alverdens muligheder, men at have muligheden for et leve et fuldt og helt menneskeliv. Frihed er frihed fra ulykke og frihed til lykke.
Samvær og solidaritet. Et moralsk udspil, 1985 (232 s.) udkaster en moralfilosofi. Med konflikterne i Doris Lessings roman ”Græsset synger” som gennemgående eksempel forsøger den at sammentænke moralfilosofiske synspunkter hos K. E. Løgstrup og Jürgen Habermas. I menneskeligt samvær gør sig flere former for magt gældende. Den gode handling forvalter disse forskellige magtformer således, at alle parters krav på et liv af kvalitet tilgodeses ligeligt. Den gode handling stiller sig solidarisk med de undertrykte, de forfordelte, de fornedrede. Den onde handling tilsidesætter den etiske solidaritet. – Til den engelske oversættelse omskrev og nyskrev jeg ca. 1/3 af bogen, der fik titlen Communicative ethics in theory and practice (Macmillan, London 1992).
Filosofisk impressionisme. Temaer i K. E. Løgstrups filosofi, 1992 (275 s.) giver en gennemgang og diskussion af hovedtankerne i Løgstrups filosofi. Opgør med Løgstrup kunne bogen have heddet, men jeg skylder Løgstrup alt for meget til at ville give den en sådan titel.
Etik. En introduktion, 1993 (181 s.) er foreløbig kommet i fem oplag. Menneskesyn. Filosofien om det humane, er en selvstændig udgave af mit bidrag til gymnasielærebogen Menneske, samfund, natur, 1993.
Ulykke og lykke. Et livsfilosofisk udspil med stadigt hensyn til Søren Kierkegaard, 2001 (488 s.) forfølger to mål: at udkaste en livsfilosofi og at gøre det i et fortløbende opgør med Kierkegaards livsfilosofi. De fleste bøger om Kierkegaard fortolker og fortolker, men tager meget lidt stilling til hans synspunkter. Mit ærinde er det modsatte: en grundig diskussion og stillingtagen til hans livsfilosofi.
Mit alternativ til Kierkegaards livsfilosofi er en beskrivelse af ulykkelig og lykkelig livsudfoldelse gennem fem begrebspar. Hvert af de ti hovedafsnit, ordnet i fem kapitler, rummer ganske omfattende beskrivelser af forskellige former for uvirkelig og virkelig, splittet og samvirkende, stagneret og bevæget, angst og tryg samt fortvivlet og meningsfuld tilværelse og sammenfatter disse i begrebsbestemmelser. I alt dette er Kierkegaard både et forbillede og en modspiller. Selvom jeg trækker på den filosofiske tradition på mange måder, mener jeg, at min opfattelse af lykke og ulykke er et alternativ til hidtidige teorier og især de to dominerende, der bestemmer lykke som lyst (traditionen fra Epikur) eller som selvudfoldelse (traditionen fra Aristoteles). Begge teorier kan forklares som aspekter af mit synspunkt, mens det omvendte ikke er tilfældet.
I og med dette tegnes også grundtræk af et menneskesyn, og en lang række fundamentale livsfilosofiske fænomener søges afklaret. Det gælder begreber om frihed, tid og livstid, rum og livsrum, ånd, kærlighed, seksualitet, sandhed, mening, mødet, blikket, dannelse, historicitet, livsverden, barndom, fødsel, død m. m. Ulykke og lykke udkom på kinesisk i 2004.

Bogens understrøm af kulturkritik har fået en selvstændig udformning i Frihedens fallit. Træk af en samtidsdiagnose, 2014. Det er et kulturradikalt angreb på den højredrejning, der har præget den danske værdidebat de sidste 10 – 20 år. Konglomeratet af misforstået frihed og den fremherskende egocentri, kaldet egokulturen, belyses gennem diskussioner af konkrete fænomener i vores samfund.
I 00’erne fik jeg to anderledes, men meget interessante opgaver, nemlig at skrive noget om to billedhuggere. Menneske, materie, modstand, 2006, er en lidt mindre tekst om Keld Moseholms skulpturer, især hans originale univers af små, runde mennesker, mens bogen om Billedhugger Eiler Madsen, 2009, er et større værk.
Kærlighed til kunst, der udkom i foråret 2015, er en filosofiske æstetik eller måske bedre: en filosofisk kærlighedserklæring til kunsten. Bogen giver et bud på, hvad kunst er, og hvilke funktioner den har i menneskers liv. Den omhandler bl. a. forholdet mellem kunst og (anden) virkelighed, kunst og følelser, kunst og erkendelse og sandhed, kunst og skønhed, kunst og etik og kunst og det gode liv.